„Vreau să fiu iubită” – Nașterea unei noi unități relaționale

Ioana Preda (CTA-P)

Conferință: Duminică, 25 octombrie, 14.00 - 17.00

De la perfecțiune la umanitate, de la critică la responsabilitate, de la abuz la dragoste de sine. Vom urmări împreună parcursul unei terapii, prin intermediul înregistrărilor video, și vom asista aproape „live” la nașterea unei noi unități relaționale.

Montajul video durează aproximativ două ore, și ne urmărește pe mine și pe clienta mea pe parcursul a patru luni de terapie. Prezentarea este împărțită în 3 secțiuni: starea inițială, în care observăm relația diadică formată între un Bebeluș amuțit și un Părinte abuziv; apoi, intervențiile terapeutice și momentele cheie care au contribuit la întreruperea abuzului și integrarea traumei; și, într-un final, bucuria nașterii unei noi diade Părinte-Copil, în care curiozitatea Copilului este protejată de un Părinte responsabil, și susținută de conexiunea cu un Sine mai înalt.

Vom discuta pe marginea studiului de caz și vom dezbate procesul folosind limbajul Analizei Tranzacționale, al teoriei atașamentului și neurobiologiei. Workshop-ul se adresează colegilor psihologi, psihoterapeuți, consilieri, educatori si traineri, precum și tuturor participanților interesați de propria dezvoltare și vindecare emoțională.

Îi sunt profund recunoscătoare clientei mele, pentru dăruirea și vulnerabilitatea pe care ni le-a încredințat, prin acordul ca munca noastră să fie împărtășită cu voi în cadrul acestei conferințe.